Tələbələrimizin əzmkarlığı və müəllimlərimizin peşəkarlığı sayəsində rəsmi imtahanlarda toplanılan nəticələri sizə təqdim edirik.


Təhsilini uğurla davam edən gənclərimiz biliklərini daha da möhkəmləndirir və Azərbaycan gəncinin adını daim yüksəklərə ucaldır.