Strategic Business Reporting - SBR

690 ₼

Kursun proqramı əhatə edir:


1. Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartların nəzəri hissəsi.

2. Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartların praktiki tətbiqi.

3. Mühasib işinin etik tələbləri.

4. Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartların spesifik tələbləri (pensiya sxemləri, lizinq, qeyri-maddi aktivlər, maliyyə instrumentləri).

5. Qrup şirkətlərin konsolidasıya edilmiş hesabatların strukturu və müxtəlif qrup növləri üçün konsoliyasiya qaydaları.

6. Maliyyə bazarlarında istifadə olunan instrumentlər (derivatives və hedging), onların mühasibatın qaydaları.

7. Şirkətdə Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartların tətbiqinə dair tələblər və prinsiplər və s.

Kart nömrəsi*
CVC*
Ay*
İl*
Ad*
Soyad*
Phone Number*

Ümumi Məlumat

Təlim müddətində mövzular Azərbaycan dilində izah edilir, lakin rəsmi imtahan və dərs vəsaitləri ingiliscə olduğundan terminlər ingilis dilində qalır.
Təlimə daxildir:
-Lazım olan materiallar sizə tərəfimizdən verilir.
-Əlavə Revision dərsləri keçirilir.
-Təlim zamanı sizə sınaq imtahanları keçirilir
 

Zeynəb Dadaşova

Beynəlxalq neft-qaz şirkətləri

Beynəlxalq neft-qaz şirkətlərində kommersiya və maliyyə təcrübəsinə malik olan Zeynəb Dadaşova ACCA üzvüdür və bir neçə dəfə ACCA imtahanları üzrə ölkə birincisi olmuşdur.