Performance Management - F5

320 ₼

Kursun proqramı əhatə edir:


1. Məhsulun maya dəyərinin hesablanması və idarəetmə uçotu.

2. Qərar qəbul etmə bacarıqları.

3. Büdcələmə, planlaşdırılma və nəzarət.

4. Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi.

Kart nömrəsi*
CVC*
Ay*
İl*
Ad*
Soyad*
Phone Number*

Ümumi Məlumat

Təlim müddətində mövzular Azərbaycan dilində izah edilir, lakin rəsmi imtahan və dərs vəsaitləri ingiliscə olduğundan terminlər ingilis dilində qalır.
Təlimə daxildir:
-Lazım olan materiallar sizə tərəfimizdən verilir.
-Əlavə Revision dərsləri keçirilir.
-Təlim zamanı sizə sınaq imtahanları keçirilir.

İlqar Mustafayev

Baş məsləhətçi

ACCA member olan İlgar Mustafayev hal-hazırda dövlət qurumlarından birində baş məsləhətçi kimi çalışır