Financial Reporting - F7

320 ₼

Kursun proqramı əhatə edir:


1.Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartların nəzəri hissəsinin öyrənilməsi.

2.Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartların praktiki tətbiq edilməsi.

3.Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun şəkildə hazırlanması və tətbiq edilməsi.

4. Qrup şirkətlər üçün konsolidasiya olunmuş maliyyə hesabatlarının hazırlanması.

5.Maliyyə Hesabatlarının təhlili və şərh edilməsi.


Kart nömrəsi*
CVC*
Ay*
İl*
Ad*
Soyad*
Phone Number*

Ümumi Məlumat

Təlim müddətində mövzular Azərbaycan dilində izah edilir, lakin rəsmi imtahan və dərs vəsaitləri ingiliscə olduğundan terminlər ingilis dilində qalır.
Təlimə daxildir:
-Lazım olan materiallar sizə tərəfimizdən verilir.
-Əlavə Revision dərsləri keçirilir.
-Təlim zamanı sizə sınaq imtahanları keçirilir.

Şamo Hüseynov

Audit üzrə böyük mütəxəssis

ACCA Member olan Şamo müəllim beynəlxalq şirkətlərdə vergi və mühasibat uçotu sahələrində təcrübəyə sahibdir. Hal-hazırda isə Ş. Hüseynov Böyük Dördlük şirkətlərinin birində audit üzrə böyük mütəxəssis kimi çalışır.