Financial Accounting - F3

300 ₼

Kursun proqramı əhatə edir:

1.Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarının əsas prinsipləri və konsepsiyalarının öyrənilməsi.

2.Beynəlxalq Mühasibat Uçotu hesabları və müxabirləşmə (ikili yazılış) qaydalarının öyrənilməsi.

3. Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarının bəzilərinin nəzəri və praktiki cəhətdən öyrənilməsi.

4. Əsas maliyyə hesabatlarının hazırlanması.

5. Qrup şirkətlər üçün konsolidasiya olunmuş maliyyə hesabatlarının hazırlanması.

6.Maliyyə Hesabatlarının təhlili və şərh edilməsi.

Kart nömrəsi*
CVC*
Ay*
İl*
Ad*
Soyad*
Phone Number*

Ümumi Məlumat

Təlim müddətində mövzular Azərbaycan dilində izah edilir, lakin rəsmi imtahan və dərs vəsaitləri ingiliscə olduğundan terminlər ingilis dilində qalır.
Təlimə daxildir:
-Lazım olan materiallar sizə tərəfimizdən verilir.
-Əlavə Revision dərsləri keçirilir.
-Təlim zamanı sizə sınaq imtahanları keçirilir.

Ərəstun Kərimov

Audit mütəxəssisi

ACCA təhsilini uğurla davam etdirən Ərəstun Kərimov hal-hazırda Big4-də Audit mütəxəssisi olaraq çalışır. ADA Universitetində Financial Accounting tədris edir.