Audit and Assurance - F8

320 ₼

Kursun proqramı:


1.Audit və əminlik anlayışı və auditin funksiyaları haqqında biliklərin əldə edilməsi.

2. Maliyyə hesabatlarında olan rəqəmlərin yoxlanılmasının keçirilməsi zamanı tətbiq olunan audit prosedurlarının başa düşülməsi.

3. Audit və yoxlama arasındakı fərqi başa düşmək.

4. Audit rəyinin hazırlanması.

5. Əldə edilmiş bilikləri praktiki tətbiqi və s.

Kart nömrəsi*
CVC*
Ay*
İl*
Ad*
Soyad*
Phone Number*

Ümumi Məlumat

Təlim müddətində mövzular Azərbaycan dilində izah edilir, lakin rəsmi imtahan və dərs vəsaitləri ingiliscə olduğundan terminlər ingilis dilində qalır.
Təlimə daxildir:
-Lazım olan materiallar sizə tərəfimizdən verilir.
-Əlavə Revision dərsləri keçirilir.
-Təlim zamanı sizə sınaq imtahanları keçirilir.

Şamo Hüseynov, Fəridə Abdyeva

Böyük Dördlük şirkətlərinin birində audit üzrə böyük mütəxəssis kimi çalışırlar

ACCA Member olan Şamo müəllim beynəlxalq şirkətlərdə vergi və mühasibat uçotu sahələrində təcrübəyə sahibdir. Hal-hazırda isə Ş. Hüseynov Böyük Dördlük şirkətlərinin birində audit üzrə böyük mütəxəssis kimi çalışır. Fəridə Abdyeva - ACCA üzrə təhsilini davam etdirməklə yanaşı hazırda Böyük Dörtlük şirkətlərinin birində çalışır.