Advanced Financial Management - AFM

690 ₼

Kursun proqramı əhatə edir:


1. Beynəlxalq və yerli biznes mühitdə şirkətin uğurlu əməliyyatlar üçün strateqiyanın yaradılması.

2. Yüksək rəqabətli mühitdə şirkətin güclü tərəflərin aşkar olunması və inkişaf imkanların istifadə olunması.

3. Biznes strateqiyanın qutulmasında və qiymətləndirməsində istifadə olunan modellər və nəzəriyyələr.

4. Risklərin aşkar olunması və idarə edilməsi.

5. Şirkətdə daxili audit və kontrol funksiyasının effektiv işin əsasları.

6. Şirkət direktorları, müdirləri və komitələrin işin əhəmiyyəti və vəzifələri.

7. Şirkət hesabatların növləri və onların müxtəliq maraq qrupları üçün əhəmiyyəti və s.

Kart nömrəsi*
CVC*
Ay*
İl*
Ad*
Soyad*
Phone Number*

Ümumi Məlumat

Təlim müddətində mövzular Azərbaycan dilində izah edilir, lakin rəsmi imtahan və dərs vəsaitləri ingiliscə olduğundan terminlər ingilis dilində qalır.

Təlimə daxildir:
-Lazım olan materiallar sizə tərəfimizdən verilir.
-Əlavə Revision dərsləri keçirilir.
-Təlim zamanı sizə sınaq imtahanları keçirilir
 

Zeynəb Dadaşova

Beynəlxalq neft-qaz şirkətləri

Beynəlxalq neft-qaz şirkətlərində kommersiya və maliyyə təcrübəsinə malik olan Zeynəb Dadaşova ACCA üzvüdür və bir neçə dəfə ACCA imtahanları üzrə ölkə birincisi olmuşdur.