İngilis və Rus dilləri dərslərinə qəbul başladı.


 Dərslərimizə qoşularaq dillərin əsas qrammatik qaydalarını mənimsəyəcək, söz ehtiyatını gücləndirəcək, oxumağı, yazmağı və danışmağı öyrənəcəksiniz.

 Müəllimlərimiz hər bir şagirdə fərdi yanaşır və xüsusi tədris metodlarından istifadə edərək, yaranmış bütün bilik boşluqlarını aradan qaldırmağa kömək edirlər.XARİCİ DİL

Müştəri Adı
: İMZA
Xidmət
: XARİCİ DİL
Status
: Completed